ORGANİK ÜRÜNLER

İSTANBUL AGRO’da Organik Ürün; Ekolojik dengeyi korumak amacıyla
insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren ve üretimden tüketime kadar
herhangi bir kimyasal girdi kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle
her aşamasının kontrollü ve sertifikalı  olarak yapılan üretim biçimidir.