loader image

Ayçiçeği, pamuk, yer fıstığı ve soya gibi yağlı tohumlu bitkilerle karşılaştırıldığında bitkisel yağ kaynağı olarak dünyada en çok üretimi yapılan yağ bitkileri içerisinde ilk üç sırada yer almaktadır.

Kanola, tanesinde bulunan %38-50 yağ, %16-24 protein, zengin oleik ve linoleik asit miktarı ve yağının kaynama noktasının yüksek olması sebebiyle önemli bir yağ bitkisidir. Genetik kökeni Anadolu’dur. Kanola, ülkemizde Kolza veya Rapiska olarak da bilinmektedir.

Kanola tarımında, tohumluk konusu apayrı bir önem taşımaktadır. Üreticiler, her yıl kontrollü olarak üretilen sertifikalı tohumlukları kullanmalıdırlar. Çiftçiler, kendi hasat ettikleri üründen kesinlikle tohumluk ayırmamalıdırlar. Hasat edilen ürün, ertesi yıl tohumluk olarak kullanıldığında, yeni ürünün yağında erusik asit ve küspesinde glukosinalat oranı artacaktır. Bu maddeler insan ve hayvan sağlığı için oldukça tehlikelidirler. Kanola tohumu alırken, ekileceği bölgede denenmiş ve kış soğuklarına dayanıklı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Seçilecek kanola tohumunun / kolza tohumunun  hastalık ve zararlılara dayanıklı olması verim yüksekliğini artıran bir faktördür. Bu da dayanıklı kanola tohumu / kolza tohumu seçimi ile olacağından, mutlaka sertifikalı tohum kullanmak gerekmektedir.

Open chat